Nutivahendi kursus

Õppekavarühm 0611 Arvutikasutus SELLEL SEMESTRIL KURSUST EI TOIMU!
Maht  8 tundi 
Sihtgrupp Kõik, kes hädas nutiseadmete kasutamisega, vanuses 35+
Õppe alustamise tingimused Nutiseadme - nutitelefon ja/või tahvelarvuti olemasolu
Eesmärk  Õppida kasutama oma nutivahendit - tahvelarvutit või telefoni
Sisu 

Iga õppur tuleb koolitusele oma vahendiga. Esialgu vaadatakse üle põhilised funktsioonid, mida võiks osata oma vahendiga teha - postkast, kalender, kaamera, pildid, facebook jne. Koolituse käigus saavad koolitatavad esitada just neid küsimusi, mis neid huvitavad seoses oma telefoni või tahvliga. Püüame kõikidele küsimustele leida vastused. Selle käigus tekivad ilmselt uued küsimused, mis saavad koheselt praktilise vastuse jne.

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu oskab oma nutivahendiga julgelt toimetada

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.
Õppematerjal Koolitaja poolt kokkupandud õpivihik
Tulemuste hindamine Erinevate ülesannete lahendamine 
Ülesehitus 

Kord nädalas 2 tundi, teisipäeviti kell 17.00.
 

Lõpetamise tingimused Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest. 
Koolitaja Kaia Metsaalt
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika õpetaja ja gümnaasiumi infotehnoloogiaõpetaja eriala. Töökogemus infotehnoloogia erialal: Baltic Computer Systems Koolitus, SA Tiigrihüpe kaudu õpetajate koolitaja, koolitaja projketis Vaata Maailma, Pärnu Kunstikooli ning erinevad arvutialased koolitused Pärnu Rahvaülikoolis alates 2006.aastast.  
Hind  Kaasa oma nutiseade ning küsimused, millele vastuseid otsite!
Registreerumine  Avaldus

 

 

     

Soovid Pärnus huvitavalt aega veeta?

Liitu infokirjaga