Digioskuste algkoolitus E-Kodanik sisu

Õppekavarühm 0611 Arvutikasutus
Maht  8 ak.tundi auditoorset tööd 
Sihtgrupp

Oodatud on kõik need inimesed, kes näevad „E-Kodaniku“ koolituses võimalust saada uusi nippe ja oma arvutikasutus mugavamaks ning efektiivsemaks muuta.

Õppe alustamise tingimused Koolitusel osalejalt ei eeldata varasemat IT või arvutioskust.
Eesmärk  Koolituse tulemusel kasutab õppija arvutit eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus: koostab ja haldab tekstidokumente, kirju ning faile, teab internetikasutamise põhitõdesid, kasutab e-posti-  ja ID kaardi teenuseid.
Sisu 

’’E-Kodanik’’ koolituse raames õpitakse kasutama ID-kaarti, saadakse aimu Mobiil-ID võimalustest; digiallkirjastatakse dokumente, veel vaadatakse otsa erinevatele veebivahenditele nagu e-posti teenus, Google arvutus- ja tekstitöötlusprogrammid ning kaardirakendused.
Eraldi tähelepanu pööratakse Eesti.ee portaalile ja teenustele, mida riik oma kodanikele pakub paberivabaks asjaajamiseks.
Ka sotsiaalvõrgustikes suhtlemisest ja e-ohutusest ei vaadata mööda, selgeks saab, et internetiavarustes leitavasse teabesse peaks suhtume kriitiliselt ja mõistlik on oma kirjutises või pildid enne veebi laadimist üle vaadata.

Õpiväljundid 

Edukas koolituse läbinu:
kasutab arvutit ja teisi nutiseadmeid (tahvelarvuti, nutitelefon jms) iseseisvalt algtasemel;
omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast (mh vabavaralistest) ja failihaldusest;
teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee);
on teadlik e-allkirja (mh digiallkirja, mobiil-ID) olemusest;
teab küberruumi riske ja oskab neid vältida;
oskab internetist infot otsida (mh riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt);
oskab kasutada elektronposti sh @eesti.ee meiliaadressi, www.eesti.ee  rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“;
oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;
koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente;
koostab ja töötleb juhendi abil lihtsaid tabelarvutuse tabeleid.

Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppemeetodid

Praktiline harjutus ja iseseisev töö

Ülesehitus 

Reede, 11. märtsil 2022 kl 9.30 - 16.30 Nooruse Majas (Roheline 1B, Pärnu)

Lõpetamise tingimused Igale osalejale väljastatakse kas tõend või tunnistus, olenevalt lõputesti tulemusest. Kui saadakse üle 75% või rohkem tulemuseks, siis lõpetab osaleja tunnistusega. Kui tulemus jääb alla 75%, siis väljastatakse tõend.
Koolitaja  Tarmo Tuisk (BCS Koolitus) või Andrus Koka (BCS Koolitus)
Hind  TASUTA
Registreerumine  Registreerumisvorm

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: