Inglise ärikeel B2

Inglise ärikeele kursus sobib Sulle, kui soovid paremini orienteeruda ärialases sõnavaras ning arendada oma suulise ja kirjaliku väljenduse oskust.

Kursuse sissejuhatavas osa keskendutakse olulisemale äri- ja finantsalasele sõnavarale, keskmises osas harjutatakse telefonikõnesid ja suhtlemist ärikirjade abil (küsimused, tellimused, probleemide lahendamine, reklaam). Kursuse viimases, rakenduslikus osas on peatähelepanu all presentatsioonid, esitlused ja koosolekud.

Koolitaja Ene Eisenberg-Lindqvistil kõrgharidus. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse filoloogi erialal ning omandanud inglise keele õpetaja magistrikraadi samas koolis. Ta on läbinud suures mahus erialast täiendkoolitust, tegelenud erialase uurimis- ja teadustööga, kirjutanud erialast õppematerjali ning õppemetoodilisi artikleid, tegelenud tõlketöödega. Töötanud inglise keele õpetajana Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis ning koolitanud täiskasvanuid nii erialakeeles kui suhtluskeeles Päästeametis, Tööinspektsioonis, Politsei- ja Piirivalveametis.

Kursuse maht 36 tundi, hind alates 240 eurot. Õppetöö toimub Pärnu Rahvaülikoolis kord nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.

UUS KURSUS alustab 04. oktoobril 2022. Täpsemat infot vaata siit.

 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: