Inglise keel klienditeenindajatele A1.1

Tahaksid välismaalastest klientidega vabalt suhelda, aga kooliaegsed teadmised on rooste läinud?

Algtaseme inglise keele kursus aitab Sul sõnavara värskendada ja suhtlemisjulgust kasvatada. Õpid läbi harjutuste ja rollimängude end väljendama kõige tavalisemates müügi- ja teenindussituatsioonides, viisakusväljendeid kasutama, kliendi vajadusi välja selgitama ning iseennast, oma töökohta, kaupu ja teenuseid tutvustama.  

Tasuta 40tunnine kursus sobib müüjatele, klienditeenindajatele, kelneritele- ettekandjatele, hotelliteenindatele jne. Lisaks tuleb kuuluda ka sihtrühma: põhi-, kesk- või kesk-eriharidusega töötavad või töötud inimesed, 50 + vanuses töötavad inimesed, üldkeskharidusega noored ja väikelaste vanemad ning vähetasustatud ametikohtadel töötavad kõrgharidusega inimesed. Osalemiseks on vajalikud esmased teadmised inglise keelest.

Uus kursus alustab kevadsemestril 2020.a. Täpsem info kursuse kohta siin.

Koolitaja Ene Eisenberg-Lindqvist on inglise keele ja kirjanduse filoloog. Ta on läbinud suures mahus erialast täiendkoolitust, tegelenud erialase uurimis- ja teadustööga, kirjutanud erialast õppematerjali ning õppemetoodilisi artikleid, tegelenud tõlketöödega. Töötanud inglise keele õpetajana Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis ning täiskasvanuid koolitanud alates 2007 aastat.

 

Soovid Pärnus huvitavalt aega veeta?

Liitu infokirjaga