Nutikool kursuse sisu

Õppekavarühm 0611 Arvutikasutus
Maht  32 tundi auditoorset tööd 
Sihtgrupp

- põhi- või keskhariduseta täiskasvanud;
- erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud;
- madala haridustasemega hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud;
- hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed üldkeskharidusega noored;
- vähe tasustatud tegevusaladel töötavad kõrgharidusega inimesed;
- madala haridustasemega väikelastevanemad;
- vähemalt 50aastased hõivatud;
- majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased (eriti vanemad inimesed).    

Õppe alustamise tingimused Sihtgruppi kuulumine. Arvutikasutamise oskus, nutiseadme (telefon või tahvelarvuti) olemasolu. Kursus mõeldud neile, kes ei oska kasutada oma nutivahendit ehk on algajad alles!
Eesmärk  Koolituse tulemusel oskavad õppijad kasutada oma nutiseadme erinevaid võimalusi nii töö- kui isiklikus elus.
Sisu 

Kursus sisaldab alljärgnevaid teemasid:
- Nutiseade ja operatsioonisüsteem. Internet ja IT teenuse pakkujad. Interneti maht, nutiseadme seadistamine, aku ja laadimine.
E-posti aadressi loomine ja sidumine nutiseadmega. Kontaktide loomine. Helistamine ja sõnumite saatmine. Kasulikud rakendused (kell, kalender jm).
- E-posti kasutamine. Äpid ja nende vajalikkus. Kasulikud igapäevaelu lihtsustavad äpid. Nutiseadme turvalisus. Tõrked. Abi küsimine.
- Kaardirakenduste kasutamine- liiklemine linnas, maal ja metsas. Sotsiaalmeedia ja suhtlusvahendid. Uudiste lugemine ja Google otsing.
Õppimisvõimaluste leidmine. Pangateenuste kasutamine ja Mobiil-ID.
- Nutiseadmega pildistamine. Pilveseaded ja varundamine. Videokõned.

Õpiväljundid 

Edukas koolituse läbinu:
- kasutab nutiseadme erinevaid funktsioone;
- teab, kuidas leida vajaminevaid rakendusi ja kasutab neid igapäevaelus;
- teab ja kasutab Mobiil-ID ja mobiilipanga võimalusi;
- teab ja kasutab telefoniga pildistamise ja varundamise võimalusi.

Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal Koolitaja poolt koostatud abistavad materjalid
Tulemuste hindamine

Hindamismeetodid: demonstratsioon koolitajale, suuline selgitus

Hindamiskriteeriumid:
- osaleja kasutab nutiseadme erinevaid funktsioone vastavalt koolitaja juhistele;
- osaleja laeb alla vähemalt 3 erinevat rakendust ja kirjeldab nende kasutamisvõimalusi igapäevaelus;
- osaleja kasutab Mobiil-ID-d ja mobiilipanka;
- osaleja kasutab oma nutiseadet pildistamiseks, varundab fotod ja edastab foto kasutades e-posti. 

Ülesehitus 

2 korda 2 tundi nädalas, teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 17.00 - 18.30 aadressil Roheline 1B, Pärnu.
UUS KURSUS alustab teisipäeval, 19.märtsil 2019, kl 17.00. 

Lõpetamise tingimused Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75% ja osalemine hindamises. Õpiväljundid omandanud ja hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.  Kui õppija ei osalenud hindamises või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse tõend. 
Koolitaja  Kaia Metsaalt
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika õpetaja ja gümnaasiumi infotehnoloogiaõpetaja eriala. Töökogemus infotehnoloogia erialal: Baltic Computer Systems Koolitus, SA Tiigrihüpe kaudu õpetajate koolitaja, koolitaja projketis Vaata Maailma, Pärnu Kunstikooli ning erinevad arvutialased koolitused Pärnu Rahvaülikoolis alates 2006.aastast.  
Hind  TASUTA!
Registreerumine  GRUPP ON KOMPLEKTEERITUD!

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN

Soovid korra kuus saada infokirja?

vajalik ühekordne sooviavaldus