Arvuti baaskursus

Õppekavarühm 0611 Arvutikasutus
Maht  40 tundi 
Sihtgrupp

- üle 50-aastased keskharidusega inimesed;
- üle 50-aastased põhiharidusega inimesed; 
- üle 50-aastased erialase ettevalmistuseta inimesed;
- töötud.

Õppe alustamise tingimused Sihtgruppi kuulumine ning motivatsioonikirja esitamine (Miks ma tahan osaleda kursusel?) Valik tehakse motivatsioonikirja alusel.
Eesmärk  Elementaarsete digipädevuste omandamine
Sisu 

Kursus sisaldab alljärgnevaid teemasid: 
arvuti: mis ja milleks on arvuti, hiir, töölaud, ikoonid, start-menüü, kalkulaator, klaviatuur (5 ak.tundi);
- tekstitöötlus: dokumendi loomine, teksti loomine ja töötlemine/vormindamine (8 ak.tundi);
- failihaldus: uue kausta loomine, failide sorteerimine (2 ak.tundi);
- internet: info otsimise võimalused, piltide otsimise võimalused, info salvestamine, mälupulgad ja pilved, skype (6 ak.tundi);
- postkastid ja e-kirjad: erinevad postkastid ja aadressid, koopia ja pimekoopia, manused; Google’i konto võimalused (postkast, kalender, pilveteenus jm) (6 ak.tundi);
- andmetöötlus: exceli võimalused, tehted, ümmardamine, töölehed, loetelud, sorteerimine, tabeli vormindamine, printimine (7 ak.tundi);
- nutivahendid: nutitelefoni võimalused andmete kasutamisel, vajalikud ja kasulikud äpid  (6 ak.tundi).

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu:
- loob ja oskab salvestada tekstidokumente;
- loob ja oskab salvestada tabeltöötluse faile;
- oskab internetis infot otsida ja seda salvestada;
- teab, kuidas kasutada erinevaid Google konto võimalusi.

Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal Koolitaja poolt koostatud õpivihik koos abistavate materjalidega
Tulemuste hindamine Erinevate ülesannete lahendamine 
Ülesehitus 

Kursus toimus ajavahemikul 27.09 - 07.12.2017 aadressil Roheline 1B, Pärnu.

Lõpetamise tingimused Kursuse lõpetamiseks ning tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning täita etteantud ülesanded
Koolitaja  Kaia Metsaalt
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika õpetaja ja gümnaasiumi infotehnoloogiaõpetaja eriala. Töökogemus infotehnoloogia erialal: Baltic Computer Systems Koolitus, SA Tiigrihüpe kaudu õpetajate koolitaja, koolitaja projketis Vaata Maailma, Pärnu Kunstikooli ning erinevad arvutialased koolitused Pärnu Rahvaülikoolis alates 2006.aastast.  
Hind  TASUTA!
Registreerumine   

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: