Arengukava 2023-2026

Tänu KÜSKi arenguhüppe ettevalmistuse toetusele ning meie arengueksperdile Nevil Reinfeldtile on meil nüüd olemas põhjalik plaan, kuidas parendada ja arendada meie organisatsiooni.


Arengukava koostamise protsessi käigus kaasasime aktiivselt meie kogukonda, korraldades tagasiside küsimustiku, kus osales 104 inimest, ning seejärel toimus meil ka inspireeriv ajurünnak, kus huvigruppide esindajad said anda oma panuse ideede ja ettepanekutega organisatsiooni edendamiseks. Ajurünnaku tulemusena koostasime ka 2x2 prioriteedimaatriksi, mis aitas meil selgelt paika panna meie peamised prioriteedid.
Arengukavaga saate lähemalt tutvuda SIIN

Oleme tänulikud kõikidele, kes andsid oma panuse ja toetasid meid selles olulises protsessis. Koos teiega oleme valmis astuma uusi samme ja viima meie organisatsiooni uuele tasemele!

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: