Mustvalge fotograafia

Koolituse maht: 38 akadeemilist tundi

Tasu: 330 €

Ülesehitus: Kord nädalas 4 ak.tundi teisipäeviti kl 18.00 alates 30. jaanuarist 2024
Koolitus toimub aadressil Merimetsa 53, Pärnu (Raefoto stuudios). Esimene tund on Nooruse Majas (Roheline 1B, Pärnu)


Õppekavarühm: 021 Kunst

Sihtgrupp: Fotograafiahuvilised

Õppe alustamise tingimused: algteadmised fotograafias


Eesmärk: Täiendada teadmisi fotograafias, täiendada oskusi fotoaparaadi käsitsemisel, nägema maailma läbi kaamera monokroomsena ning jäädvustama seda läbi õpitu. Saada ülevaade laboriprotsessidest mustvalges fotograafias.

Sisu: Kursuse käigus:
-õpitakse käsitsema fotoaparaati ja selle osiseid (objektiiv, filtrid, välklamp);
-tutvutakse stuudiotehnika ja pildistamisega stuudios;
-tutvustatakse kujutise tekkimise mehhanismi filmilindile;
-õpitakse säritust (ava, ISO, säriajad, fookuskaugus), selle määramist ning säriparameetrite valikut;
​-räägitakse kadreerimisest, sellest mis jääb kaadrisse ehk pildile, ning sügavusteravusest;
-räägitakse valgusest ja selle kasutamisest;
-erinevad fotograafiažanrid - portree, maastik, arhitektuur, sport, reportaaž, ööfotograafia;
-negatiivprotsess, filmi ilmutamine, kinnitamine (töötlemine);
-positiivprotsess, fotopaberi ilmutamine, kinnitamine (töötlemine);
-arhiveerimine.

Praktiline pildistamine erinevates oludes nii stuudios kui välitingimustes (Pärnu linnas, looduses). Koolitus lõpeb näitusega, peale mida tagastatakse tööd autoritele. 

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
-käsitseb fotoaparaati ja teab, mis on ava, säri ja ISO;
-valib õige funktsiooni pildistamaks nii siseruumis kui välitingimustes;
-valib õige pildistamismeetodi, fookuskauguse ja sügavusteravuse;
-hindab pildistamisel valgust, selle suunda, värvust, intensiivsust, kontrasti;
-arvestab nii liikuva kui liikumatu objekti eripäradega;
-oskab mõjutada tulemust nii negatiiv- kui positiivprotsessi käigus.


Õppekeskkond: Õpe toimub Raefoto stuudios, kus on õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. Õppeprotsessi käigus on osalejatel koolitaja poolt antud fotoaparaat.

Tulemuste hindamine: Praktiline pildistamine nii sise- kui välistingimustes. Osalemine oma töödega avalikul fotonäitusel Nooruse Majas. Hindamiskriteeriumiks on mitteeristav hindamine, kus tulemus on arvestatud või mittearvestatud. 

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 80% tundidest ning osaleda oma töödega avalikul fotonäitusel Nooruse Majas. Kui fotonäitusel ei osale ja/või osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.


Koolitaja: Jüri Vlassov
Jüri Vlassovil on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri ning hiljem ajaloo eriala. Töötanud õpetajana Pärnu Koidula Gümnaasiumis. Alates 1994. aastast on Jüri ja Vadim Vlassovil oma fotostuudio Raefoto, kus nad tegutsevad ja viivad läbi koolitusi. Jüri Vlassov on andnud fotograafiaalaseid kursuseid ka Mainori Kõrgkoolis. Jüri Vlassov on hinnatud fotograaf nii Pärnus kui kogu Eestis. Täiskasvanute koolitamise kogemust 26 aastat, Pärnu Rahvaülikoolis annab ta kursuseid alates 2006. aastast.      


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN           

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: