NGOE

Next Generation of Entrepreneurs 2021-2-EE01-KA220-YOU-000051095

Koordinaator RÄÄMA NOORTE ÜHING NOORUS MTÜ
Partnerid: ASOCIACION PROJUVEN (Hispaania), RUANA (Itaalia), OEJAB (Austria), ASOCIATIA SE POATE (Rumeenia)
Kestus: 01.03.2022 kuni 01.11.2024

Koduleht

PROJEKTI KIRJELDUS

Töötuse kasv ja töökaotus on olnud üks COVID-19 peamisi mõjusid noortele. 2021. aasta augusti seisuga oli ELis töötu 2,833 miljonit alla 25-aastast noort (Eurostat 2021). Hinnanguliselt on noorte töötuse määr alates pandeemia algusest ELis tõusnud 14,9 protsendilt 17,1 protsendini1 (Eurostat 2021). Ülejäänud Euroopa kontinendi noorte tööpuudus pole parem. ILO (2021) hinnangul oli 2021. aasta jaanuariks 2021. aasta jaanuariks noorte (15–25-aastaste) tööhõive vähenemine 8,7%, samas kui täiskasvanute puhul oli see näitaja vaid 3,7%. Mida kauem aga kriis kestab, seda suurem on oht, et tööpuudus juurdub ja rasked ajad tekitavad praegu keskkoolis õppivatele miljonitele 15–19-aastastele noortele, kes lähiaastatel tööturule sisenevad. Seega võib kriis tekitada "sulgunud põlvkonna" ja halvendada uute tulijate töövõimalusi. Seetõttu teeb tööturule sisenev noorte põlvkond seda pärast enam kui poole sajandi rängimat majanduskriisi, mis on noori ebaproportsionaalselt mõjutanud. Seetõttu on vajalik, et järeltulev töötajate põlvkond saaks mitte ainult leida sobivaid töökohti, vaid ka neid luua. Seejärel on vaja mitteformaalset ettevõtlusõpet noortele juba keskkoolist alates. Ettevõtlusõpe ei sisaldu tavaliselt paljudes keskkoolide õppekavades ja ettevõtlusõppe ametlik kursus ei meeldi noortele nii noores eas; teisest küljest tugevdaks mitteformaalne ettevõtlusõppe programm noorte ettevõtlusvõimet, mõjutaks positiivselt nende ettevõtlusmotivatsiooni ning aitaks kaasa ettevõtluskeskkonna parandamisele ja noorte ettevõtlikkuse arengule. Rääkimata sellest, et väljakujunenud ettevõtted püüavad palgata ettevõtliku mõtteviisiga töötajaid, et edendada nendes organisatsioonides innovatsiooni, asjakohasust ja konkurentsieelist – mida sageli nimetatakse ettevõttesiseseks tegevuseks. Nendele alustele tuginedes on MTÜ eesmärgiks arendada ettevõtlikkust 15–19-aastaste noorte seas, kes õpivad praegu keskkoolis. Selleks töötab partnerite konsortsium välja uudse mitteformaalse ettevõtluspedagoogilise programmi digivahendeid kasutades. 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: