Lastehuvikool Shart

Huvikool SHART (juriidiline organisatsioon MTÜ Jumbo reg. number 80083141) on huvikoolina tegutsev erakool, mis alustas tegevust Pärnus, Nooruse Majas 1998. aastal.

Kooli tegevuse eesmärgiks on koolieelsete laste ja koolinoorte igakülgne arendamine ja õpetamine, Eesti kultuuritraditsioonide juurutamine ja järjepidevuse kasvatamine. Teatriõpetuse kaudu õpitakse analüüsima elu põhiväärtusi ja esinemisjulgust.

Kooli tegevuse aluseks on kooli omaniku poolt kinnitatud õppekava ja tunniplaan ning Haridusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba 2352HM. Õppetöö toimub õpperühmades, mis koostatakse vanuse ja arengutaseme põhjal. Kooli lõputunnistuse saamiseks peab õpilane täitma kõik õppekavaga või normatiividega sätestatud nõudmised.

Õppetöö algus on septembri  2. nädal, õppeperiood 34 õppenädalat. Vaheajad toimuvad haridusstandardit tagavate koolidega samaaegselt.

Võtame õpilasi vastu aastaringselt. Lepingud sõlmitakse kohapeal, Nooruse Majas, Roheline 1B.


Info:
Silva Heinla
telef: +372 56695773
e-mail: silvahk@hot.ee   

Täpsem informatsioon huvikooli kodulehel

http://sharthuvikool.edicy.co/et

   

 

Soovid Pärnus huvitavalt aega veeta?

Liitu infokirjaga