Minu arenguplaan - minu tööalane edu

Õppekavarühm Juhtimine ja haldus
Õppekava koostamise alus Puudub
Maht  60 ak.tundi
Sihtgrupp

- keskmisest madalama sissetulekuga tegevusaladel töötavad kõrgharidusega inimesed;
- erialase hariduseta inimesed.

Õppe alustamise tingimused  Sihtgruppi kuulumine ning motivatsioonikirja esitamine (Miks ma tahan osaleda koolitusel?) Valik tehakse motivatsioonikirja alusel.
Eesmärk  Koolituse eesmärgiks on arendada õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi
Sisu 

Kursuse käigus läbitavad teemad:
- Isiklike kompetentside kaardistamine. Millised on minu ressursid ja millised on minu takistused? Mida pean õppima? Õppimisvõimalused.
- Erinevad organisatsioonide mudelid. Millisesse organisatsioonitüüpi sobin mina töötajana?
- Äirmudelid – millised on erinevad võimalused sissetuleku teenimiseks?
- Inspiratsioonilood. Mida saab õppida teiste edulugudest?
- Digipädevuste arendamine – digiallkiri, krüpteerimine, E-riik.
- Vahekokkuvõte. Esialgse isikliku arenguplaani koostamine.
- Töövarjupäev – lähtuvalt isiklikust arenguplaanist.
- Kandideerimisdokumentide koostamine: CV ja motivatsioonikiri.
- Kuidas oma äri alustada? Baasteadmised ettevõtlusest. ettevõtlust reguleerivad seadused.
- Kokkuvõte. Isiklike arenguplaanide täiendamine ning tutvustamine.

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:
- tunneb oma kompetentse ning samuti oma takistusi;
- oskab hinnata, milline organisatsiooni vorm tema, kui töötaja, jaoks on sobiv;
- on koostanud ning kohandanud oma isikliku arengukava ning testinud selle sobivust töövarjupäeva raames;  
- on omandanud praktilised oskused, mis aitavad tal isikliku arengukava raames kavandatud eesmärke teostada; 
- oskab kasutada digiallkirja, krüpteerida ning e-riigi teenuseid kasutada;
- oskab koostada CV-d ning motivatsioonikirja;
- teab, kuidas alustada oma äri.

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal  Koolitaja koostab koolitusel osalejatele õpivihiku, kus on teemade kaupa abistavad materjalid ja kasulikud lingid.
Tulemuste hindamine  Vestlused, grupitööd ja jooksvad kirjalikud ülesanded
Ülesehitus 

Kursus toimus 06.11.2017 - 03.02.2018 aadressil Roheline 1B, Pärnu.
Individuaalne õppepäev ettevõttesse toimus vahemikus 05.detsember - 22.detsember 2017.
Õppekäik väikeettevõtetesse toimus 26.jaanuar 2018.

Lõpetamise tingimused  Kursuse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest, täita kodused ülesanded sh koostada oma CV ning isiklik arenguplaan.
Koolitajad

Krista Habakukk
Koolitaja on lõpetanud Pedagoogilise Ülikooli kultuurinõuniku erialal. Omab konsultandi kutset, mille väljastanud Eesti Konsultantide Assotsiatsioon. Läbinud NLP Practitioner ja Master koolituse ning omandanud rahv.vah sertifikaadi. Hetkel osaleb superviisori ja coachi rahvusvahelise standardi väljaõppeprogrammis. Alates 2014.aastast on Eesti Külallikumine Kodukant juhatuse liige ning projektijuht. Alates 2016.aastast maakondlike  arenduskeskuste MTÜ de arenguprogrammi koolitaja.
Evelyn Eichhorst
Koolitaja omab kõrgharidust, ta on lõpetanud magistriõppe psühholoogia erialal Philipps-Ülikool Marburg Saksamaal. Läbinud mitmesuguseid täiendkoolitusi, organiseerinud ja koordineerinud erinevaid Eesti ja Saksamaa vahelisi projekte. Alates 2011.aastast töötab MTÜ-s Pesapuu psühholoogi-võlanõustajana.
Kaia Metsaalt
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika õpetaja ja gümnaasiumi infotehnoloogiaõpetaja eriala. Töökogemus infotehnoloogia erialal: Baltic Computer Systems Koolitus, SA Tiigrihüpe kaudu õpetajate koolitaja, koolitaja projketis Vaata Maailma, Pärnu Kunstikooli ning erinevad arvutialased koolitused Pärnu Rahvaülikoolis alates 2006.aastast.  

Hind  TASUTA!
Registreerumine 

 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: