Google´i algkoolitus

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Tasu: 48 €

Ülesehitus: 3 ak. tundi korra nädalas


Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad kasutada Google´i põhilisi rakendusi igapäevaelus


Eesmärk: 
Koolitusel osaleja saab põhjaliku ülevaate Google´i põhilistest rakendustest ning need teadmised juba koolituse käigus praktikas enda kasuks tööle panna

Sisu: 
- Google konto ülesseadmine ja haldamine;
- gmaili ülesseadmine, kirjade sildistamine, filtrite kasutamine, kontode importimine jne;
- kalendri ülesseadmine, sündmuste ja ülesannete lisamine ja haldamine;
- Google Drive ülesseadmine, dokumentide ja kaustade koostamine ja haldamine;
- Google otsingumootori kasutamine, tingmärkide tähendused 

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
- o
skab koostada kirja ja kasutada erinevaid gmaili töövõtteid;
- oskab lisada Google kalendrisse sündmusi ja ülesandeid ning oskab neid hallata;
- oskab Google Drives dokumente ja kaustu hallata;
- oskab kasutada Google otsingu tööriistasid ja rakendada sobilikke tingmärke


Õppekeskkond: veebikoolitus Google Meet keskkonnas (link koolitusele saadetakse ca 30 min enne koolituse algust)

Tulemuste hindamine: Valminud praktilised tööd koolitaja poolt etteantud nõuetele

Lõpetamise tingimused: Koolituse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend


Koolitaja: Helin Laane
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala (BA) ja hariduskorralduse eriala (MA). Alates 2014. aastast on koolitaja koostanud õppematerjale HITSA digiteemaliste koolituste jaoks. Alates HITSA liitumisest HARNO alla (2020) on koolitaja olnud erinevate koolituste arendusmeeskonnas ja koolitanud lasteaia- ja algklassiõpetajaid digipädevuste teemadel


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: