Õppetöökorraldus

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldus

- kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit;
- enamasti toimuvad keelekursused kaks korda nädalas, ülejäänud kursused kord nädalas;
- suurem osa kursuseid vältab paar-kolm kuud, aga on ka lühemaid ja pikemaid koolitusi;
- kursused toimuvad Nooruse Majas, aadressiga Roheline 1B, Pärnu, kui ei ole kursuse juurde märgitud teisiti; 
- rahvaülikoolis on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid, samuti esmased õppematerjalid;
- keelekursuste ja loengute õppematerjalid on kursuse hinna sees, kui ei ole kursuse juurde märgitud teisiti;
- enamiku kursuste osavõtjatelt ei eeldata eelnevaid kogemusi ja oskusi. Kui varasem kogemus on siiski nõutav, on see välja toodud kursuse kirjelduses.
 
Kursusele registreerumine
Kursustele saab registreeruda kodulehel või telefoni teel, samuti Pärnu Rahvaülikooli kontoris Roheline 1B, Pärnu. Enne kursuse algust saadetakse registreerunutele meeldetuletus kursuse algusaja kohta. Esimesel tunnil sõlmitakse kursuslasega koolitusleping, kus on sätestatud lepingu tähtaeg, poolte õigused ja kohustused, õppemaks. Kursuse eest saab tasuda ühes või kahes osas, nii sularahas ja pangakaardiga kontoris,  kui ka pangaülekandega. Rekvisiidid on kirjas koolituslepingus. Juriidilisele isikule väljastatakse arve, vajadusel ka eraisikule. Meie õppetasud sisaldavad käibemaksu.
 
Soodustused
Õppetasu keelekursuste eest saab näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26, lg. 2). Kui olete meile teatanud oma isikukoodi, siis edastame Teie andmed Maksu- ja Tolliametile, soovi korral väljastame Teile tasumist kinnitava tõendi.
 
Kursusest loobumine
Kursusest loobumise korral palume sellest Pärnu Rahvaülikooli viivitamatult teavitada. Ilma mõjuva põhjuseta kursuse tasu ei tagastata. 
 
Kursuse lõpetamine
Kursuse läbinutele väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus või tõend. Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda hindamisprotsessis ning vähemalt 80% tundidest. Kui osalemisprotsent jääb alla 80% või hindamisprotsessis ei osale, siis väljastatakse kursuse läbinule tõend. Juhul kui kursusel osaletakse alla 50% tundidest, siis tunnistust ega tõendit ei väljastata.
Tunnistusi ja tõendeid väljastame tagasiulatuvalt ja väljavõtmata tunnistusi ja tõendeid säilitame vaid käesoleva ja eelmise õppeaasta kursuste läbimise kohta.
 
Muudatused õppeplaanis
Pärnu Rahvaülikoolil on õigus teha õppeplaanis muudatusi. Kursuse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. 
 
EHISE-s on koolituskeskuse majandustegevusteate registreerimisnumber 193439.
 
Õppetöö toimub järgmistes õppekavarühmades: arvutikasutus; isikuareng; keeleõpe; kujutav kunst ja kunstiteadus; käsitöö; juhtimine ja haldus.
 
Pärnu Rahvaülikooli kvaliteedi tagamise alused leiad SIIT. 
 

        

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: