Carta 20

                                                                   

Projekti "Carta20" eesmärgiks on pöörata inimeste tähelepanu Euroopa Liidu põhiõiguste hartale, mille väljakuulutamisest möödus tänavu20 aastat.

„Carta20“ loodi selleks, et tõsta kodanike (eriti noorte) teadlikkust ELi põhiõiguste harta sisu, tähtsuse ja arengu teemadel, anda inimestele teadmisi oma põhiõigustest ja nende kaitsmisest ning arendada kodanikupädevust ja sallivust.

Projekti peamised tegevused on temaatiliste avalike ürituste korraldamine, reklaamtegevused medias ning kohalike töörühmade loomine partnerriikides.

Osalejad valmistavad harta kuue teema (väärikus, vabadus,võrdsus, solidaarsus, kodanikeõigused, õiglus) põhjal ette õppematerjalid, mis avaldatakse e-raamatus. Raamat tõlgitakse kõikide partnerriikide keeltesse ja seda levitatakse nii kohalikes kogukondades kui Internetis.

Projektitegevustes osaleb aktiivselt üle 300 inimese Eestist, Taanist, Itaaliast, Rumeeniast ja Kreekast.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.

Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ning Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Projekti ühe tulemina valmis Kreeka Kalamata teatris päevakajaline lavastus, mida saate vaadata siin.
Soovitame kindlasti vaadata, sest see poliitiline teatritükk vajutab mitmetele ühiskonna valupunktidele, mis aktuaalsed ka Eestis.

Valminud käsiraamatu leiad SIIT

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: