ADORM

ADORM (Adults on Reciprocal Mission) on koostööprojekt, mida teostavad neli partnerit Kreekast, Eestist, Itaaliast ja Rumeeniast. Projekti keskne idee on kohalike kogukondade ja nelja ELi liikmesriigi vahelise vastastikuse koostöö uue mudeli projekteerimine, rakendamine, hindamine, dokumenteerimine, levitamine ja kasutamine. See koostöömudel peegeldab kogukondade vabatahtlikku tööd kohaliku kultuuripärandi kaitsmisel ja säilitamisel.

Planeeritud tegevuste eesmärk on toetada täiskasvanute õpirännet nii partnerriikide külastamise kui vabatahtliku töö kaudu kogukondades. Iga partner loob oma töörühma, mis teeb koostööd kohalike kultuuri- ja sotsiaalasutustega. Järgmiseks korraldatakse 7-päevane õppeprogramm, kus osalevad 48 täiskasvanut partnerriikidest. Õpperogrammi sisuks on tutvumine kohalike kultuurimälestistega ning vabatahtlik töö kultuuri- ja sotsiaalasutustes. Vabatahtliku töö tüüp kohandatakse vastavalt iga inimese kutse- või isiklikele oskustele.

Vastuvõtuprogrammide ja ADORM mudeli rakendamise tulemused dokumenteeritakse esmases reklaammaterjalis Guide Pack, mida kasutatakse ja paljundatakse järgmistes tegevustes.

ADORM-mudeli rakendamine jätkub võrgustiku liikmete seas pärast projekti ametlikku lõppu korrapärase vastastikuse tegevusena. Eesmärgiks on võrgu laiendamine teistes riikides. 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: