KURSUSED

Pärnu Rahvaülikool ootab õppima kõiki, keda huvitavad võõrkeeled, kunst, käsitöö ning eneseareng.

Meie õppekavarühmad on arvutikasutus, isikuareng, keeleõpe, kujutav kunst ja kunstiteadus, käsitöö, juhtimine ja haldus. 

TASUTA KURSUSED

Pärnu Rahvaülikool osaleb täiskasvanud õppijale suunatud ESF struktuuritoetuse projektides, mille eesmärgiks on väärtustada elukestvat õpet ning aidata omandada eluks ja tööks vajalikke oskusi-pädevusi madalama haridustasemega ning varem õppes vähem osalenud täiskasvanutel.

Projektid:

  •  "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019" koolitused keskenduvad õppimis-, võõrkeelte-, digi- ja sotsiaalsetele oskustele.
  •  "Ettevõtlik õppija" koolitused edendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid pädevusi. 
  •  "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna Eestis"  koolitused panevad rõhku õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskustele.
  •  "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks. 

 

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

 

 

 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: