TASUTA KURSUSED

Pärnu Rahvaülikool osales täiskasvanud õppijale suunatud ESF struktuuritoetuse projektides, mille eesmärgiks oli väärtustada elukestvat õpet ning aidata omandada eluks ja tööks vajalikke oskusi-pädevusi madalama haridustasemega ning varem õppes vähem osalenud täiskasvanutel.

Projektid:

  •  "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019" koolitused keskendusid õppimis-, võõrkeelte-, digi- ja sotsiaalsetele oskustele.
  •  "Ettevõtlik õppija" koolitused edendasid õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid pädevusi. 
  •  "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis"  koolitused panid rõhku õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskustele.
  •  "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks. 

 

Tasuta kursuseid rahastas:

 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: