Digital Skills 4 All

                                                                                                              

Digital Skills 4 All (DS4A)

Strategic Partnership project

2018-1- EE01-KA204- 047080

Projektijuht Rääma Noorte Ühing Noorus. Partnerid Mobility Friends (Portugal, Futuro Digitale (Itaalia), Alternativi International (Bulgaaria).

 

Projektis “Digital Skills 4 ALL” õpetatakse täiskasvanute koolitajaid kasutama digitehnoloogia meetodeid täiskasvanuhariduse baasoskuste arendamiseks. Integreeritava lähenemisviisi kaudu kogutakse, jagatakse ja levitatakse uuenduslikke ning kaasavaid õpetamis- ja õppimismeetodeid, kasutades seejuures IT-tööriistu ja digitaalseid meetodeid.

Peamised eesmärgid on:

- pöörata tähelepanu täiskasvanute koolitajate rollile seoses digitehnoloogia kasutamisega õppetöös;

- julgustada täiskasvanute koolitajaid digitehnoloogia võimalusi õppijate baasoskuste arendamisel täielikult ära kasutama;

- täiendada täiskasvanute koolitajate teadmisi digitehnoloogia meetodite kasutamisest erinevas kontekstis;

- pakkuda täiskasvanute koolitajatele väljaõppevõimalusi oma kutsealaste teadmiste, oskuste ja pädevuste edasiarendamiseks;

- õppida üksteiselt ja jagada häid töömeetodeid;

- koostada kõigile huvilistele avatud õppematerjalide komplekt (OER);

- luua veebipõhine platvorm, mis sisaldab kõiki projektide tulemusi ning võimaldab täiskasvanute koolitajatel / õpetajatel / koolitajatel valminud õppematerjale kiiresti ja lihtsalt kasutada.

Partnerite esmane kokkusaamine toimus 6. oktoobril 2018 Pärnus

Soovid Pärnus huvitavalt aega veeta?

Liitu infokirjaga