Soome keel A1 sisu

Õppekavarühm  0231 Keeleõpe
Õppekava koostamise alused  Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem
Maht  70 ak.tundi, millest 50 ak.tundi auditoorset tööd ning 20 ak.tundi iseseisvat tööd 
Sihtgrupp

Soome keele oskust vajavad, soome keelest huvituvad inimesed

Õppe alustamise tingimus Puuduvad, tegemist algkursusega 
Eesmärk  Soome kirja- ja kõnekeele omandamine suhtlustasandil
Sisu 

Tutvutakse soome keele ehituse, sõnavara ja eripäraga.
Õpitakse aru saama soomekeelsest kõnest ja lihtsamatest kirjalikest tekstidest.
Õpitakse end arusaadavalt väljendama erinevates suhtlussituatsioonides, kasutades vastavalt vajadusele kas kirja- või kõnekeelset väljenduslaadi.
Tutvutakse soome kommete ja käitumismallidega, kultuurierinevuste ja eripäraga. 

Kodutöö on seotud eelneva tunni materjaliga, mis on nii veebipõhine kui paljundatud töölehed.

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu oskab/teab:
-kasutada sageli kasutatavaid sõnu lihtsamates lausetes, mis on seotud igapäevaelu valdkondadega (perekond, sisseostud, kodu, töö, haridus);
-lugeda soravalt lühikesi lihtsaid tekste;
-tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades (viisakusväljendid, küsimuste-vastuste moodustamine, dialoogi pidamine vestluspartneriga);
-soome keele grammatika põhireegleid. 

Kursuse lõpetanule väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tunnistus. 

Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid:  lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid. 
Õppematerjal  Kaare Sark õpik "Hyvä parempi paras" ning paljundatud töölehed
Tulemuste hindamine  Vestlused ja jooksvad kirjalikud ülesanded. Kursus lõpeb tasemetestiga. 
Ülesehitus 

Kord nädalas 2 ak.tundi teisipäeviti kl 17.30 - 19.00.
Uus kursus alustas teisipäeval, 24.septembril 2019, kl 17.30 Kursuse eeldatav lõpp 31.märts 2020. 

Lõpetamise tingimused  Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning sooritada lõputest positiivsele tulemusele. Kui hindamisprotsessis ei osale ja/või osalusprotsent on väiksem, siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.
Koolitaja Sülvi Mölder
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse eriala ning Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži Avatud Ülikooli turismi ja hotelliettevõtluse eriala. Töökogemus soome keele alal: Pärnu Kolledž turismi soome keele lektor, Sütevaka Koolituskeskus soome keele lektor, Pärnu Rahvaülikoolis on Sülvi Mölder õpetanud erinevatel tasemetel soome keelt alates 2006. aastast.
Hind   240 € 
Registreerumine  Avaldus 

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN

                            

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: