Others are Us

Maailm on muutunud: globaliseerumine, infotehnoloogia areng ja rändekriis mõjutavad meid kõiki. Kuna Euroopas elab kõrvuti senisest rohkem erineva kultuuritausta, kommete ja harjumustega inimesi, võib rahumeelne kooseksisteerimine olla parajaks väljakutseks, mis vajab uusi oskusi.

Erinevused rikastavad, ent kuidas lahendada maailmavaatelisi konflikte ja suhelda üksteisega seejuures lugupidavalt?  Kuidas väärtustada vabadust, sallivust ja inimõiguste austamist? Millist suhtumist ja käitumist aktsepteerida, millist mitte?

Neile olulistele küsimustele otsitakse vastuseid projektis "Others are Us". Selles osalevad kaheksa organisatsiooni tegelevad igapäevaselt noortega ning näevad, et erinevuste mõistmise ja konstruktiivsete lahenduste otsimise asemel kipuvad noored suhtuma eelarvamustega inimestesse, kes on “teistsugused”. 

Projekti põhieesmärk on anda 24 noorsootöötajatele oskusi ja meetodeid, mis aitavad noortel inimestel mitteformaalse õppimise kaudu väärtustada kultuurilist mitmekesisust. 

Projekti alamteemadeks on: 

  • Iseenda ja teiste mõistmine oma identiteedi ja kultuuri kaudu
  • Stereotüübid ja eelarvamused, mis põhjustavad diskrimineerimist ja tõrjutust
  • Kultuuriline mitmekesisus kui ühiskonna väärtus, sallivuse arendamine
  • Võime näha maailma teiste inimeste vaatenurgast, empaatia arendamine.

 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: