Digital Skills 4 All

                                                                                                              

Digital Skills 4 All (DS4A)

Strategic Partnership project

2018-1- EE01-KA204- 047080

Projektijuht Rääma Noorte Ühing Noorus. Partnerid Mobility Friends (Portugal, Futuro Digitale (Itaalia), Alternativi International (Bulgaaria).

 

Projektis “Digital Skills 4 ALL” õpetatakse täiskasvanute koolitajaid kasutama digitehnoloogia meetodeid täiskasvanuhariduse baasoskuste arendamiseks. Integreeritava lähenemisviisi kaudu kogutakse, jagatakse ja levitatakse uuenduslikke ning kaasavaid õpetamis- ja õppimismeetodeid, kasutades seejuures IT-tööriistu ja digitaalseid meetodeid.

Peamised eesmärgid on:

- pöörata tähelepanu täiskasvanute koolitajate rollile seoses digitehnoloogia kasutamisega õppetöös;

- julgustada täiskasvanute koolitajaid digitehnoloogia võimalusi õppijate baasoskuste arendamisel täielikult ära kasutama;

- täiendada täiskasvanute koolitajate teadmisi digitehnoloogia meetodite kasutamisest erinevas kontekstis;

- pakkuda täiskasvanute koolitajatele väljaõppevõimalusi oma kutsealaste teadmiste, oskuste ja pädevuste edasiarendamiseks;

- õppida üksteiselt ja jagada häid töömeetodeid;

- koostada kõigile huvilistele avatud õppematerjalide komplekt (OER);

- luua veebipõhine platvorm, mis sisaldab kõiki projektide tulemusi ning võimaldab täiskasvanute koolitajatel / õpetajatel / koolitajatel valminud õppematerjale kiiresti ja lihtsalt kasutada.


Partnerite esmane kokkusaamine toimus 6. oktoobril 2018 Pärnus
 
Ootasime täiskasvanud õppijaid ja täiskasvanute kooltajaid täitma küsimustikke.
Soovisime teada millised probleemid tulevikus rohkem tähelepanu vajavad. 
Küsitlustele sai vastata kuni 25. jaanuarini 2019.
Vastuseid saabus vastavalt: koolitajad 312; õppijad 277.
Suur tänu kõigile osalejaile!
Peagi valmib põhjalik kokkuvõte ja analüüs.
 
Bulgaaria partner on valmistanud ka projekti esitluse.
 
 


Kokkuvõte küsitluste vastustest leiad SIIT


Projektijuhtide vahekohtumine toimus 28.-30. märts 2019 Bulgaarias

Mõni foto kohtumisest

    

Soovid Pärnus huvitavalt aega veeta?

Liitu infokirjaga