GGS

Projekti eesmärk: Täiskasvanud õppurid, kes soovivad saada ettevõtjaks rohelisel stseenil (GGS –  Get in to the Green Scene), saavad teadmisi roheettevõtluse kohta, mis aitaks neil juhtida ettevõtet keskkonnasõbralikult ning kuidas mõelda ja käituda praegusel turul.

Täiskasvanud õppijate eeldused/vajadused: täiskasvanud õppijate vajadused selgitati välja kahe fookusgrupi kaudu (kokku 10 osalejat) iga projektipartneri poolt. Fookusgrupid koosnevad osalejatest, kes soovivad saada ettevõtjateks. Kõigi partnerite poolt kasutati ühtset kava, et koguda ja analüüsida saadud andmeid ühetaoliselt. Ühes fookusgrupis pidi vähemalt olema 5 osalejat. Fookusgruppide andmeid koguti kokku ning tuvastati kitsaskohad, osalejate vajadused ja soovid, valdkonnad ja oskused, mis tahavad arendamist. Kogutud andmete põhjal suunati need teadmised edasi õpetajatele, koolitajatele ja spetsialistidele, kes saavad nende teemadepõhiselt viia ellu parandusi, et täiendada täiskasvanute õpet.

Pärnu Rahvaülikool on viimaste aastate jooksul rakendanud mitmeid keskkonnasõbralikke meetodeid, et muuta elu rohelisemaks. Selle jaoks on teostatud projekt jalgrattapargi ehitamiseks, mis suvel on väga populaarne, viiakse läbi erinevaid roheteemalisi kursuseid, kasutatakse taaskasutatavaid nõusid ning välditakse üleliigset prügi. Järgnevate aastate jooksul on eesmärk toota mahetoodangut, ehitades selle jaoks kasvuhoone, valmistada peenraid ning luua prügisorteerimise ala. Lisaks on ühistranspordiga liigelda mugavalt nii Nooruse Maja ette ning sealt ka soovi korral linna.

Piltidel töögrupid aruteludel

 

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: