Haljastus kliimamõjude kaitseks

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi (8 ak.tundi teooriat + 8 praktilist tundi)

Tasu: 120 € 

Ülesehitus: Koolitus toimub teisipäeviti korraga 4 ak.tundi kl 17.00-20.00 ning praktiline osa laupäeviti, kl 10.00-13.00
Esimene tund toimub teisipäeval, 18. aprill kl 17.00


Õppekavarühm: 0812 Aiandus

Sihtgrupp: Aiandushuvilised


Eesmärk: 
Koolituse eesmärgiks on õpetada kasutama kõrghaljastust erinevate kliimamõjude leevendamiseks

Sisu: 
- Haljastuse ülesanded: varjamiseks, tuuletõkkeks, pinnasekaitseks, müra- ja saastekaitseks, kuumakaitseks, veekogude kallaste kaitseks;
- Hekkideks ja kaitseribadeks sobivad liigid;
- Liikide valik ja objekti kujundus sõltuvalt asukohast ja ülesandest;
- Hooldustööd, nende sagedus, vahendid, aeg

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
- teab haljastuse erinevaid ülesandeid;
- teab hekkideks ja kaitseribadeks sobivad liike ja nende kasvunõudeid;
- valib erinevatele objektidele liigid ja kujunduse;
- tunneb erinevate hekkide ja kaitseribade hooldustöid.


Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid

Tulemuste hindamine: Õppija koostab ideekavandi haljastuseks ja tutvustab seda

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 80% tundidest ning esitada enda koostatud ideekavand. Kui hindamisprotsessis ei osale ja/või osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.


Koolitaja: Kaja Hiie
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli metsanduse erialal ning Tallinna Pedagoogikaülikooli kutseõpetaja erialal. Osalenud erinevatel täiendkursustel: Tallinna Ülikool (kutseõpetaja koolitus) ning andragoogi täiendõpe. Koolitaja on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse aianduse ja metsanduse valdkonna kutseõpetaja. Ta on viinud läbi erinevaid täiendkoolitusi metsanduse (dendroloogia, metsauuendamine, puhkemajandus) ja aianduse (dendeoloogia, ilutaimede kasvatamine, ravimtaimed, metsamarjakasvatus) teemadel täiskasvanutele.


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: