Hispaania keel A1

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi, millest 46 ak.tundi on auditoorset tööd ja 14 ak.tundi iseseisvat tööd 

Tasu: 305 €

Ülesehitus: 2 x 2 akadeemilist tundi nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 18.00-19.30 alates 21. veebruarist 2024. Grupis on veel 2 vaba kohta!

Koolituse keel: koolitaja emakeel on hispaania keel ning ta kasutab tunnis vajadusel inglise ja vene keelt


Õppekavarühm: 0231 Keeleõpe

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine

Sihtgrupp: Täiskasvanud hispaania keele huvilised

Õppe alustamise tingimused: Nõuded puuduvad. Valmisolek / soov keele omandamiseks algtasemel


Eesmärk: Hispaania keele õpe igapäevaseks kasutamiseks A1 tasemel (algtasemel või taasalustajate tasemel) kasutades õppijale sobivat õpistrateegiat

Sisu: 
Koolitusel läbitavad teemad:
- Tere, saame tuttavaks;
- numbrid, riigid ja keeled;
- artiklid, tegusõnad olevikus, omadussõnad;
- ametid;
- perekond;
- minu päev;
- toit ja joogid;
- vaba aeg;
- hispaaniakeelsed riigid;
- minu kodu;
- reisimine;
- mehhiko köök.

Keeleõpe toimub läbi TV showde, muusika, õpikute, mängude, suhtlemise jne

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
- kasutab suhtlemisel kohaseid viisakusväljendeid ja lihtsamaid fraase, loob ja lõpetab kontakti;
- kasutab suhtlemisel õiget ajavormi;
- kirjeldada oma tegevust üldisemalt või kõnelemise hetkel, oskab kirjeldada oma oskusi, eelistusi ja soove.
- tutvustab ennast, oma kolleege, töökohta ja tööülesandeid; oskab rääkida enda perekonnast ja sugulussidemetest;
- mõistab lihtsaid lauseid ja kasutab käibefraase, vastab lihtsatele küsimustele ning koostab neid ise.


Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid

Õppematerjal: Koolitaja poolt kokkupandud paljundatud õppematerjal

Tulemuste hindamine: Hindamismeetodiks on vestlused, jooksvad kirjalikud ülesanded ning lugemis- ja kuulamisülesanded. Koolitus lõpeb tasemetestiga. Hindamiskriteeriumiks on mitteeristav hindamine, kus tulemus on arvestatud või mittearvestatud. Arvestatud on tasemetest, mis on sooritatud õigesti 60% ulatuses.

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb teostada praktilised tööd ning osaleda vähemalt 80% tundidest. Kui osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend


Koolitaja: Sandra Real Avila
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud ülikooli Mehhikos (National Autonomous University of Mexico) ning Kasasthanis (Nazarbayev University). Praegu õpib ta TÜ Pärnu Kolledžis. Täiskasvanute koolitamise kogemus hispaania, vene ja bulgaaria keeles


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN                                    

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: