Psühhodraama sisu

Õppekavarühm Isikuareng
Õppekava koostamise alus  
Maht  64 ak.tundi auditoorset tööd 
Sihtgrupp

Emotsionaalset tasakaalu ja toetust otsivad inimesed

Õppe alustamise tingimused  Koolitaja poolt läbiviidav intervjuu, mille alusel otsustatakse soovija sobivus gruppi.
Eesmärk  Psühhodraama grupi eesmärgiks on isiksuse ja grupi arendamine läbi grupiteraapia meetodite (nt situatsioonide läbimängimine) ning iseenda ja grupi probleemide, unistuste, püüdluste ning suhete uurimine.
Sisu 
Kursus toimub grupiteraapiana. Koos ehitatakse üles grupp, kus kõik julgevad ennast väljendada. Teraapia protsess. Eneseanalüüs.
Grupi ühisel arutelul leitakse teemad, mida käsitleda.
Koolitaja poolt võimalikud väljatoodud teemad: 
lapsepõlvega seotud hirmud. Segavad mälestused, rõõmud, õnnestumised.
oleviku ja mineviku lähisuhted, nende parandamine. 
mustrite nägemine, vajadusel töö mustrite murdmiseks.
tööalased suhted, küsimused.
Õpiväljundid
Edukas grupiteraapia läbinu:
märkab oma elus seoseid ja suhteid;
omab uusi vaatenurki enese analüüsimiseks;
tunneb ära kuidas temaga on võimalik manipuleerida;
oskab näha probleeme ja neid lahendada;
omab selgemat ettekujutust teemadel, mis on tema enda ja grupi poolt välja toodud. 
Õppekeskkond  Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal  Koolitaja poolt koostatud õppematerjal 
Tulemuste hindamine 

Hindamismeetod:
- rühmatöödes ja rollimängudes osalemine;
- eneseanalüüs individuaalse ülesandena.

Hindamiskriteeriumid:
- õppija on aktiivselt osalenud ülesannete lahendamises rühmatööna;
- õppija on rühma liikmetele tutvustanud individuaalse töö tulemusi.

Ülesehitus 

Kord nädalas 8 ak.tundi laupäeviti kl 10.00-16.00 aadressil Roheline 1B, Pärnu
Teraapiagrupp alustab laupäeval, 12.oktoobril kl 10.00. 

Kokkusaamiste ajad:
- laupäev, 12.oktoober;
- laupäev, 16.november;
- laupäev, 14.detsember;
- laupäev, 11.jaanuar 2020;
- laupäev, 08.veebruar 2020;
- laupäev, 14.märts 2020;
- laupäev, 25.aprill 2020;
-laupäev, 16.mai 2020.

Lõpetamise tingimused  Kursuse lõpetamiseks ning tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning täita enesehindamise ülesanded. 

Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui õppija õpiväljundite saavutamine on hinnatud. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta. 

Koolitaja

Helar Peterson
Koolitajal on kõrgharidus eripedagoogikas, lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli; on õppinud magistrikraadis kasvatusteaduste erialal. Lisaks on läbinud Psühhodraama lavastaja (terapeudi) koolituse Tallinna Psühhodraama Koolis ja superviisori väljaõppe Helsinki Psychodrama Institute, Tallinna Psühhodraama Koolis. Osalenud erinevatel erialastel täiendkoolitustel. Alates 2011.aastast töötab Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinikus terapeudina ning alates 2013.aastast on läbi viinud grupi- ja individuaalsupervisioone erinevatele asutustele.

Hind  384 € 
Registreerumine Grupp on komplekteeritud

Pärnu Rahvaülikooli õppetöö korraldusega saab tutvuda SIIN                               

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: