Puukäsitöö

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Tasu: 244 €

Ülesehitus: Koolitus toimub kolmapäeviti kl 17.00-20.00, korraga 4 ak.tundi märtsis/aprillis 2024


Õppekavarühm: 0214 Käsitöö

Sihtgrupp: Puukäsitööhuvilised


Eesmärk: 
Koolituse eesmärk on saada algteadmisi puidutööst ning õppida tundma puiduliikide eripärasid meisterdamise ja puidutöö kontekstis, lihtsamate tarbeesemete valmistamine ja puitesemete taastamine

Sisu: 
puiduliikide eripärad meisterdamise ja puidutöö kontekstis (lehtpuu, okaspuu);
- tööstuslikult valmistatud puitmaterjalide eripärad (vineer, spoon, liimpuit jmt); 
- puidu kasutamine sise- ja välistingimustes;
- puidu viimistlemine (koolitusel kasutatakse looduslikku linaõli); 
- lihtsamate puidutööriistade kasutamine (freesid, lihvimisseadmed, paksusmasin, lintsaag, platesaag, puurid jne); 
- lihtsamate puidust tarbeesemete ja meenete valmistamine (nt pingid, kastid, karbid, väikemööbel, riiulid jmt); 
- puitesemete remontimine ja taastamine. Kui on omal kaasa võetud nt katkine tool, on koolituse jooksul võimalus seda taastada, võtta osadeks ja taas kokku panna;
- puidu dekoreerimine

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
- tunneb erinevaid puiduliike ehitamise ja meisterdamise kontekstis;
- tunneb erinevaid tööstuslikke puidust materjale nagu vineer, liimpuit, spoon jne;
- tunneb puidutööriistadega töötamisel ohutustehnikat ning oskab töötada lihtsamate puidutöö seadmetega;
- teab lihtsamate puidust esemete taastamise võimalusi;
- oskab viimistleda puitu ja dekoreerida seda


Õppekeskkond: Õpe toimub Amanita Töökeskuses (Haapsalu mnt 39, Pärnu), kus on õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 

Tulemuste hindamine: Valminud praktilised tööd koolitaja poolt etteantud nõuetele

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb teostada praktilised tööd ning osaleda vähemalt 80% tundidest. Kui osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend


Koolitaja: Asso Kommer
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari. Asso Kommer on õppinud ka puiduerialal Pärnu Kutsekeskkoolis. Tegelenud nii laste, noorte kui täiskasvanutega, samuti erivajadustega inimestega. Amanita Töökeskuses juhendab ta puutöö huviringe


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: