Keskkonnasäästlik haljastuse rajamine ja hooldamine

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi (16 ak.tundi teooriat + 8 praktilist tundi)

Tasu: 180 € 

Ülesehitus: Koolitus toimub teisipäeviti korraga 4 ak.tundi kl 17.00-20.00 ning praktiline osa laupäeviti, kl 10.00-13.00
Esimene tund toimub teisipäeval, 21. märtsil kl 17.00


Õppekavarühm: 0812 Aiandus

Sihtgrupp: Haljastus ja aiandusvaldkonnas töötavad inimesed või tööd alustavad inimesed; aiandushuvilised


Eesmärk: 
Koolituse eesmärgiks on õpetada kasutama haljastuses rohkem keskkonnasäästlikke ja loodussõbralikke arengusuundi, hindama ja kasutama olemasolevaid looduslikke taimi ning arvestama kliimamuutustega aiahaljastuses

Sisu: 
- Maa-ala hindamine - mis on olemas, ilmastikuolud (peamised tuulesuunad, ilmakaared, päike ja vari, niisked ja kuivad kohad), mullastik, ümbritsevad alad;
- Halajstustööde planeerimine, alade tsoneerimine, teerajad, milliseid materjale saab ära kasutada, hoolduslõikused, komposteerimine, peenarde rajamine, rohualade hooldamine (lilleniidu hooldus), väetamise võimalused;
- Sõbrad ja „vaenlased“ haljastuses: mutid, vesirotid, uruhiired, putukad, teod, linnud, loomad - kuidas nendega koos elada.  Tõrjumine, taimekaitsed, elupaikade võimaldamine, lisasöötmine;
- Sobivad roht- ja puittaimed: kodumaised liigid ja nende sordid, vanemad aialiigid ja iseseisvalt hakkama saavad (priimula, kurekell, mailased, käbiheinad, sibullilled jne) ilutaimed;
- Olemasolevate puit- ja rohttaimede hooldamine ja uuendamine (vanade puude ja põõsaste noorendus ja kujunduslõikused, vanade püsilillepõõsaste jagamine ja uuendamine, taimede paljundamine);
- Hekkide ja kaitseribade ülesanded: (varjamiseks, tuuletõkkeks, pinnasekaitseks, müra ja saastekaitseks, kuumakaitseks, veekogude kallaste kaitseks), sobivad liigid, rajamine ja hooldamine

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
- hindab haljasala looduslikke tingimusi  ja olemsaolevat taimestikku;
- planeerib ala kujundused ja vajalikud hooldustööd;
- teab alal elutsevat loomastikku ja nendega kaasnevaid võimalusi ja probleeme;
- teab haljastusse sobivaid taimi, nende kasvunõudeid ja omavahelist sobivust;
- teab kaitseribade ja hekkide ülesandeid ning rajamiseks sobivaid puittaimi


Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid: lauad, toolid, tahvel, arvuti, projektor, kõlarid

Tulemuste hindamine: Õppija koostab ideekavandi keskkonnasäästlikuks haljastuseks ja tutvustab seda

Lõpetamise tingimused: Pärnu Rahvaülikooli tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 80% tundidest ning esitada enda koostatud ideekavand. Kui hindamisprotsessis ei osale ja/või osalusprotsent on väiksem (üle 50%), siis väljastatakse Pärnu Rahvaülikooli tõend.


Koolitaja: Kaja Hiie
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli metsanduse erialal ning Tallinna Pedagoogikaülikooli kutseõpetaja erialal. Osalenud erinevatel täiendkursustel: Tallinna Ülikool (kutseõpetaja koolitus) ning andragoogi täiendõpe. Koolitaja on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse aianduse ja metsanduse valdkonna kutseõpetaja. Ta on viinud läbi erinevaid täiendkoolitusi metsanduse (dendroloogia, metsauuendamine, puhkemajandus) ja aianduse (dendeoloogia, ilutaimede kasvatamine, ravimtaimed, metsamarjakasvatus) teemadel täiskasvanutele.


Registreerumine: AVALDUS


Pärnu Rahvaülikooli õppetöökorraldusega saab tutvuda SIIN

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: