Koolitajate koolitus: sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused

Koolitajate koolitus toimub Erasmus+ projekti „Iseolemise julgus ja koostegemise tarkus“ raames

Sihtgrupp: koolitajate koolitajad, õpetajad jt õppimisega ning õpetamisega seotud inimesed

Toimumisaeg: I osa laupäeval, 22. aprillil 2023 kl 10.00-15.30 ja pühapäeval, 23. aprillil 2023 kl 10.00-15.30
Koolituse II osa luapäeval, 20. mail 2023 kl 10.00-16.00 ja pühapäeval, 21. mail 2023 kl 10.00-16.00

Maht: 24 ak.tundi

Sisu: 
- Personaalne mõjukus - millest räägib inimese kehakeel, halvad kuulamisharjumused, aktiivne kuulamine ja erinevad tagasiside tehnikad. Eneseregulatsioon. Video tagasiside;
- Gupiprotsesside juhtimine – miks ja kuidas kujunevad grupid, grupi võtmeisikud ja nende käitumismudelid, toimetulek raskete tüüpidega;
- Dialoogipõhisus ja läbirääkimiste tehnika – interaktiivsed õppemeetodid, miks on dialoogi raske käivitada, millal anda korraldusi ja millal läbirääkida, erinevad läbirääkimise viisid (jäik, järeleandlik, printsipiaalne);
- Avalik esinemine – koosoleku tehnika põhitõed. Kuidas haarata, hoida ja kindlustada tähelepanu. Kuidas alustada ja lõpetada avalikku kõnet, millised on tähelepanu ülesehituse erinevad viisid suulisel ja kirjalikul esinemisel, erinevused ja sarnasused. Memo, ettekanne, artikkel – nende erinevused ja sarnasused.

Koolituse lõpetanu õpiväljundid:
- paranenud on enesekohane refleksioon ja koostöövõimekus;
- tunneb/teab koosoleku organiseerimise põhimõtteid, oskab hinnata tulemust;
- mõistab grupiprotsesside avaldumisvorme pedagoogilises situatsioonis ja teab, kuidas ohjeldada kommunikatiivselt raskeid tüüpe;
- teab kirjaliku ja suulise avaliku esinemise põhimõtteid, mis mõjutavad edukust, arusaadavust; teab avaliku esinemise õpetamise metoodikat.

Koolitajad: 

Reet Valgmaa (PhD) on pikaaegse kogemusega koolitajate koolitaja. Aasta koolitaja 2007 ja aasta koolitaja 2019 nominent. Koolitanud täiskasvanute koolitajaid, õpetajaid, ametnikke, ülikooli õppejõude nii Eestis kui mujal Euroopas. Põhiteemad on sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused. Õppekeskus TÕRU asutaja ja juht.

Erle Nõmm (MA) on koolitajaid koolitanud pikka aega Eestis ja väljaspool. Aasta koolitaja 2019 nominent.

Reet Valgmaa ja Erle Nõmm on välja andnud raamatud  „Grupiprotsessid ja nende juhtimine”(1995) „Õpetamisest: eesmärgist teostuseni” (2008 ja 2012)  ja  „Õpetamisest õpetaja pilgu läbi” (2021)


Koolitus on osalejale tasuta! Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus

Registreerumine: AVALDUS

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: