Nutikool

Õppekavarühm 0611 Arvutikasutus
Maht  32 tundi 
Sihtgrupp
• kõik põhi- või keskhariduseta  täiskasvanud;
• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud;   
• madala haridustasemega hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud;
• hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed üldkeskharidusega noored; 
• vähe tasustatud tegevusaladel töötavad kõrgharidusega inimesed;
• madala haridustasemega väikelastevanemad; 
• vähemalt 50-aastased hõivatud; 
• majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased (eriti vanemad inimesed).
Õppe alustamise tingimused Arvutikasutamise oskus, nutiseadme (telefoni või tahvelarvutit) olemasolu ja sihtgruppi kuulumine.
Eesmärk  Koolituse tulemusel oskavad õppijad kasutada oma nutiseadme erinevaid võimalusi nii töö- kui isiklikus elus
Sisu 

Kursus sisaldab alljärgnevaid teemasid: 
- nutiseade ja operatsioonisüsteem;
- interneti ja IT teenuse pakkujad;
- interneti maht, nutiseadme seadistamine, aku ja laadimine;
- E-posti aadressi loomine ja sidumine nutiseadmega. Kontaktide loomine. Helistamine ja sõnumite saatmine. E-posti kasutamine;
- kasulikud rakendused (kell, kalender jm);
- äpid ja nende vajalikkus. Kasulikud igapäevaelu lihtsustavad äpid;
- nutiseadme turvalisus;
- tõrked. Kuidas küsida abi;
- kaardirakenduste kasutamine- kuidas liigelda linnas, maal ja metsas;
- sotsiaalmeedia ja suhtlusvahendid;
- uudiseid ja Google otsing;
- õppimisvõimaluste leidmine;
- pangateenuste kasutamine ja Mobiil-ID;
- nutiseadmega pildistamine. Pilveseaded ja varundamine;
- videokõned.

Õpiväljundid 

Kursuse lõpetanu:
- kasutab nutiseadme erinevaid funktsioone;
- teab, kuidas leida vajaminevaid rakendusi ja kasutab neid igapäevaelus;
- leiab infot erinevate õppimisvõimaluste kohta;
- teab ja kasutab Mobiil-ID ja mobiilipanga võimalusi;
- teab ja kasutab telefoniga pildistamise ja varundamise võimalusi.

Õppekeskkond Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. 
Õppematerjal Koolitaja poolt koostatud õpivihik koos abistavate materjalidega
Tulemuste hindamine Erinevate ülesannete lahendamine 
Ülesehitus 

Kursus toimus ajavahemikul 19.03 - 14.05.2019 aadressil Roheline 1B, Pärnu.

Lõpetamise tingimused Kursuse lõpetamiseks ning tunnistuse saamiseks tuleb osaleda 75% tundidest ning täita etteantud ülesanded
Koolitaja  Kaia Metsaalt
Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika õpetaja ja gümnaasiumi infotehnoloogiaõpetaja eriala. Töökogemus infotehnoloogia erialal: Baltic Computer Systems Koolitus, SA Tiigrihüpe kaudu õpetajate koolitaja, koolitaja projketis Vaata Maailma, Pärnu Kunstikooli ning erinevad arvutialased koolitused Pärnu Rahvaülikoolis alates 2006.aastast.  
Hind  TASUTA
Registreerumine   

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: