Lõppenud ESF koolitused

Eesti Vabaharidusliidu, Tartu Rahvaülikooli ning Pärnu Linnavalitsuse eestvedamisel on käivitunud erinevad projektid Eesti elanike õppimis- ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Projekte rahastasid EL Sotsiaalfond ning Eesti riik. Peamiseks eesmärgiks on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne. 


Pärnu Rahvaülikool osales alljärgnevates projektides:

- Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016 - 2019 koolitusega Arvuti baaskursus (info toimunud koolituse kohta SIIT);

- Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018 - 2020 koolitusega Arvutialane täiendkursus (info toimunud koolituse kohta SIIT);

- Ettevõtlik õppija koolitustega Ettevõtlikkus on edu pant (info toimunud koolituse kohta SIIT) ning Minu arenguplaan - minu tööalane edu (info toimunud koolituse kohta SIIT);

- Õpime eesti keelt koolitusega Eesti keele kursus B2 tasemele (info toimunud koolituse kohta SIIT);

- Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes koolitustega Nutikool (info toimunud koolituse kohta SIIT), Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajatele (info toimunud koolituse kohta SIIT), Inglise keel A1 klienditeenindajatele (info toimunud koolituse kohta SIIT), Vene keel A2 (info toimunud koolituse kohta SIIT) ning Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus (info toimunud koolituse kohta SIIT);

- Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis koolitusega Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid (info toimunud koolituse kohta SIIT).

Soovid meie maja uudistega kursis olla?

Liitu igakuise uudiskirjaga siin: